Omgaan met grensoverschrijdend gedrag, conflict en agressie vanuit een positieve benadering-voor basiswerkers

Als je met kinderen of jongeren werkt, loopt niet alles altijd even ‘perfect’. Kinderen en jongeren experimenteren en nemen risico’s. Soms overtreden kinderen of jongeren afgesproken regels of overschrijden ze jouw persoonlijke grenzen. Hoe ga je hier passend mee om? Hoe combineer je het aangeven van grenzen met de opbouw van een respectvolle en fijne relatie met de kinderen of jongeren waarmee je werkt?  
Veel hangt af van de reden achter het gedrag, hoe sterk je relatie is met het kind of de jongere en nog veel meer. In deze cursus gaan we samen op zoek naar aandachtspunten die je kan verwerken in je eigen begeleiderstijl. Hierbij hanteren we een positieve benadering.

PRAKTISCH
Donderdagen 2 en 9 maart 2017 van 9u30 tot 16u30
Locatie: bij Uit De Marge vzw, in de gebouwen van O-zone, henegouwenkaai 29, 1080 Brussel

BEGELEIDING
Hanne Daniels (Uit De Marge vzw)

INSCHRIJVEN?
Inschrijven via onderstaande inschrijflink en vóór 24 februari. Leden betalen 90 euro en niet-leden 120 euro. Broodjeslunch is inbegrepen in de prijs.