Deontologie voor jeugdwerkers – ‘Help wat nu?’

Er zijn zo van die situaties waarvan je als medewerker van een jeugdwerking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren niet goed weet wat je ermee moet aanvangen. Wat moet ik doen om ’goed’ te doen? Wat is correct handelen? Wat doe ik als een jongere me toevertrouwt dat het thuis niet goed loopt? Mogen andere organisaties mij om informatie vragen? Wat doe ik als ik op de hoogte ben van feiten die jongeren pleegden?…

In deze vorming gaan we aan de slag met deze vragen en met de recente veranderingen rond deontologie. We zoomen in op de deontologische code die Uit De Marge.

Na deze vorming verwerf je de volgende competenties:

  • Jeugdwerkers maken kennis met de deontologische code van Uit De Marge/CMGJ en de belangrijkste punten en het belang daarvan
  • Jeugdwerkers weten wat de discretieplicht inhoudt
  • Jeugdwerkers kunnen de deontologische code en discretieplicht toepassen op casussen uit hun eigen praktijk
  • Jeugdwerkers hebben kennis van actuele context mbt deontologie en discretieplicht

PRAKTISCH

Donderdag 28 september van 9u30 tot 16u30
Locatie: Uit De Marge/CMGJ vzw,  Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
Begeleiding: Nina Henkens en Fleur Van Oyen (beide Uit De Marge/CMGJ)

INSCHRIJVEN?

Inschrijven voor vrijdag 22 september via onderstaande inschrijflink. De deelnameprijs bedraagt 45 euro voor leden, 60 euro voor niet-leden sociaal werk en 120 euro voor niet-leden buiten het sociaal werk.