Deontologie en privacywetgeving in het jeugdwelzijnswerk

Er zijn zo van die situaties waarvan je als jeugdwerker niet goed weet hoe je ze moet aanpakken. Wat moet ik doen om ’goed’ te doen? Wat is correct handelen? Wat doe ik als een jongere me toevertrouwt dat het thuis niet goed loopt? Mogen andere organisaties mij om informatie vragen? 

In het eerste deel van deze vorming gaan we aan de slag met deze vragen en maken we kennis met de deontologische code. In een tweede deel staan we stil bij de privacywetgeving en de veranderingen die momenteel op til zijn. In de jeugdwerking verzamelen we tenslotte persoonlijke informatie over kinderen en jongeren in het kader van registratie, administratie, samenwerking met derden, foto’s voor de Facebookpagina, …  We moeten dus de privacywetgeving respecteren, maar hoe doen we dat?

Na deze vorming verwerf je de volgende competenties:

  • Jeugdwerkers maken kennis met de deontologische code van Uit De Marge/CMGJ en de belangrijkste punten en het belang daarvan.
  • Jeugdwerkers weten wat de discretieplicht inhoudt.
  • Jeugdwerkers kunnen de deontologische code en discretieplicht toepassen op casussen uit hun eigen praktijk.
  • Jeugdwerkers maken kennis met de (veranderende) privacywetgeving en kunnen daarmee aan de slag.

PRAKTISCH

Dinsdag 6 maart van 9u30 tot 16u30
Locatie: Hannibal - JKVG vzw, Van Vaerenberghstraat 6, 2600 Antwerpen 
Begeleiding: Fleur Van Oyen en Hannes Vanhee (Uit De Marge/CMGJ)

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor woensdag 28 februari.

De prijs bedraagt € 45 voor leden, € 60 voor niet-leden sociaal werk en 120 euro voor niet-leden buiten het sociaal werk. Een broodjeslunch is inbegrepen in de prijs.