Dag voor coördinatoren: competentiegericht werken & groepsdynamica

Hoe zitten de groepen in je werking in elkaar en waarom gedragen ze zich zoals ze doen. Veel coördinatoren en teamverantwoordelijken stellen zich deze vraag. Aan de hand van diverse en makkelijker hanteerbare kaders proberen we tijdens deze vormingsdag zicht te krijgen op de aanwezige elementen in de groep en de verhoudingen tussen deze elementen.

We leren vanuit deze kennis bewust in te grijpen in de groepsprocessen om zo de teams beter aan te kunnen sturen. Competentiegericht werken wordt als leidraad gebruikt zodat iedereen op uitgedaagd kan worden en kan groeien.

Na deze vorming verwerf je de volgende competenties:

  • Het kunnen onderscheiden van talent en competentie (of kwalificatie) als begrip/concept bij aanwerving en ondersteuning van medewerkers
  • Met aanvullend een onderscheid tussen leidinggeven (sturen) en coaching (“stuwen”)
  • Verschillende soorten gesprekken met medewerkers: coachend versus evaluatief.
  • Groepsdynamica conceptueel: rollen, taken en functies;
  • Groepsdynamica concreet: vb. hoe werken met medewerkers met diverse profielen; ook diverse talenten en competenties; (“fusion teams” gedachte) ; vb. het principe van tandemleren; vb. omgaan met weerstand in een groep;

PRAKTISCH

Dinsdag 19 december van 9u30 tot 16u30
Locatie: Uit De Marge/CMGJ vzw,  Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
Begeleiding: Stijn Belmans en Kathleen Boulet (beide van Uit De Marge/CMGJ)

INSCHRIJVEN?

Inschrijven voor woensdag 13 december via onderstaande inschrijflink. De deelnameprijs bedraagt 45 euro voor leden, 60 euro voor niet-leden sociaal werk en 120 euro voor niet-leden buiten het sociaal werk.