Themavormingen

De thematische vormingsactiviteiten van Uit De Marge zijn in de eerste plaats bedoeld voor werkers en coördinatoren uit het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd. Maar de vorming staat ook open voor geïnteresseerden uit het overige jeugdwerk of uit andere sectoren.