Publieksmoment Oog voor armoede

Eén op tien Vlaamse kinderen en jongeren groeit op in armoede. Hier kan het jeugdwerk niet blind voor zijn. Dit wekt ook bij ons heel wat vragen op.  Maar jeugdwerk kan en moet die problemen niet allemaal oplossen, al kunnen we er wel ons steentje aan bijdragen. Wat kan het jeugdwerk dan betekenen in structurele armoedebestrijding? En wat betekent dat dan voor ons als ondersteuner van dat jeugdwerk? Op deze en nog veel meer vragen zoeken we een antwoord tijdens de inspiratiedag 'Jeugdwerk heeft OOG voor armoede’.

Als De Ambrassade – het bureau voor jonge zaken – hebben wij het thema ‘armoede’ hoog op onze agenda staan. Sinds 2014 verzamelen we hierover expertise en zetten we tal van projecten op, zoals bijvoorbeeld dialOOG voor armoede. Een project dat we samen met Uit de Marge/CMGJ realiseerden. Als experten in het jong zijn en bruggenbouwer tussen de verschillende actoren die werken rond kinderen, jongeren & armoede, nodigen wij u graag uit op onze inspiratiedag 'Jeugdwerk heeft OOG voor Armoede’. Op dit evenement stellen we de handleiding ‘DialOOG voor Armoede’ voor, die good practices en handvatten verzamelt, voor jeugdwerkers die een laagdrempelige dialoog willen opzetten met armoedeorganisaties. We organiseren een maatschappelijk debat waarin we samen met experten de rol van het jeugdwerk binnen armoede bespreken. Verder bieden we verdiepende workshops aan, die dieper ingaan op verschillende thema's binnen het (kinder)armoede perspectief.

Doelstellingen

Rode draad doorheen de dag: hoe kunnen we zaken rond armoede in beweging krijgen?

 • Bewustmaking rond armoede en wat het jeugdwerk hierin kan betekenen
 • Informeren over de resultaten en getuigenissen vanuit OOG voor armoede
 • Handvatten aanreiken voor een goede ondersteuning in het werken met kinderen en jongeren in armoede
  • T.a.v. jeugdwerkkoepels
  • T.a.v. lokale jeugddiensten/lokaal jeugdbeleid
 • Beleidsaanbevelingen op lokaal niveau

Doelgroep

 • Jeugdwerkers lokaal en bovenlokaal;
 • Begeleiders van kinderen, jongeren en hun gezinnen in armoede;
 • Lokale beleidsmakers
 • Jeugdambtenaren

Klik hier voor  het hele programma!

PRAKTISCH

Dinsdag 26 september 2017 van 9u15 tot 17u30
Locatie: Permeke Bibliotheek, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen
Begeleiding: Don Pandzou (De Ambrassade) en Hannes Vanhee (Uit De Marge/CMGJ)

INSCHRIJVEN?

Inschrijven voor vrijdag 19 september via de ambrassade.be. De deelname prijs bedraagt 50 euro voor een halve dag en 75 euro voor een hele dag.