Lerend Netwerk FUSION TEAMS (12/09)

12 september van 10.00u tot 14.00u

Het Lerend Netwerk Fusion Teams wisselt via concrete praktijken uit over personeelsbeleid in het jeugdwelzijnswerk.

De naam "Fusion Teams" verwijst naar de diversiteit op de werkvloer van het jeugdwelzijnswerk en de complementariteit van de teams.

Het Lerend Netwerk volgt op het praktijkonderzoek dat Uit de Marge met ESF-middelen voerde in 2014- 2015 en de vraag vanuit het veld naar de verderzetting van de uitwisselingen. Op de website van Fusion Teams vind je meer informatie over de thematiek, zoals onder meer instroom, coaching, doorstroom en complementaire teams.

Tijdens dit Lerend Netwerk gaan we dieper in op deze onderwerpen en wordt een bezoek aan een werking (incl. de voorstelling van het personeelsbeleid en de praktijk) gecombineerd met de inbreng van een expert. Daarbij besteden we vooral aandacht aan de uitwisseling van goede praktijken, stellen we vragen en bespreken we uitdagingen in het domein met elkaar.

Tijdens een bezoek aan een werking wordt in het bijzonder naar volgende thema's gekeken:

  • Schets van de werking en de elementen uit de onstaansgeschiedenis die een impact hebben op het hr-beleid.
  • Het profiel van het team en de deelteams.
  • Het hr-beleid en de accenten van de algemeen leidinggevende.
  • Hr in de praktijk met daarbij aandacht voor thema's zoals werving, doorstroom, uitstroom en coaching.

Concrete inhouden die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: selectieprocedures, doorstroomkanalen ontwikkelen en benutten, omgaan met niveauverschillen in een team, enz.

Het lerend netwerk mikt op coördinatoren, staf- en/of hr-medewerkers en leidinggevenden van jeugdwelzijnswerkingen in heel Vlaanderen en Brussel. 

PRAKTISCH

Het volgende Lerend Netwerk Fusion Teams gaat door op 12 september 2018. Het onthaal start om 10u00 en we ronden af tegen 14u00. 

We nemen je die dag mee voor een blik achter de schermen bij vzw LEJO. De organisatie stelt zich voor en geeft onder meer een inkijk in haar werking, het team en het hr-beleid.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 10u00: We starten met een onthaal; rondje ter kennismaking en duiding van het Lerend Netwerk door Uit De Marge/CMGJ vzw.
  • 10u30–12u00: voorstelling van vzw LEJO.
  • 12u00-12u30: lunch.
  • 12u30–13u30: verderzetting voorstelling & vragen beantwoorden, eventueel gaan we dieper in op een bepaald thema.

Locatie: 

vzw LEJO (www.lejo.be)
Antwerpsesteenweg 701
9040 Sint-Amandsberg

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor woensdag 5 september 2018.

Deelname is gratis voor leden van Uit De Marge/CMGJ vzw.

In ons boek Macht in vraag gesteld gaan we in het hoofstuk "Fusion Teams: een divers personeelsbeleid in de praktijk" uitgebreid in op het thema van diversiteit op de werkvloer. Neem voor meer informatie een kijkje in onze webshop.