Lerend Netwerk Meisjeswerk: Thema (seksueel) geweld tegen meisjes & hoe zien wij vrouwendag?

Heel wat meisjes krijgen te maken met een vorm van geweld, zoals verbaal geweld, stalking, fysiek of seksueel geweld. Hoe kunnen wij meisjes ondersteunen in de werking die deze vormen van geweld meemaken, hoe kunnen we zorgen dat we ook preventief  binnen de jeugdwerking en de wijken waar we actief zijn hierrond aan de slag gaan? Welke handelingskader heb je als jeugdwerker? En hoe kunnen meisjes elkaar ook versterken in dat proces? En welke hulporganisaties zijn er?

Heel wat vragen waarrond we met elkaar in gesprek gaan, om hieromtrent extra bagage te hebben komt een medewerker van slachtofferhulp en ook een vrijwilligster Liesbeth Kennes van “Wij Spreken Voor Onszelf, een organisatie van waar slachtoffers/overlevers van seksueel geweld zelf het woord nemen en medewerkster van CAW Leuven ons extra input geven.

Erna bekijken we samen ook hoe we vanuit de sector Vrouwendag zien , hoe we meisjes hieromtrent kunnen betrekken en welke thema’s wij graag naar voren willen schuiven. Dit jaar gaat de vrouwendag door in Mechelen.

WAAR en WANNEER

  • 22 mei: 9u30-15u30
  • De Ambrassade, Leopoldstraat 25,1000 Brussel
  • Begeleiding: Ikrame Kastit

INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan tot 18 mei via onderstaande inschrijvingslink. De deelname voor leden van Uit De Marge/CMGJ vzw is gratis. Niet Leden betalen 20 euro.

Meer informatie bij Ikrame.kastit.