Lerend Netwerk: Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal in het jeugd(welzijns)werk

Een lerend netwerk is een plek om collega’s uit heel Vlaanderen die gelijkaardig werk met vergelijkbare jongeren doen te ontmoeten en samen bij te leren. We kiezen samen de thema’s die we uitdiepen en werken vanuit onze dagelijkse praktijk. De gebruikte methodieken kunnen variëren (vorming, intervisie, leerbezoeken, gestructureerde uitwisseling, workshops, externe experten, enz.) en worden mee bepaald door de deelnemers. Ook de thematische insteek wordt vastgelegd door de deelnemers, waarbij de doelgroep van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal en het werken vanuit de vrije tijd centraal staan. Op die manier werken we samen aan meer kwaliteitsvol jeugdwelzijnswerk voor deze groep, met een scherpere visie op empowerment en emancipatie van jonge mensen met een vluchtverhaal.

Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal

Uit De Marge/CMGJ vzw is er in het bijzonder voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie, en voor de organisaties die met hen werken. Tot die groep hoort zeker ook de grote groep kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. Heel wat van de Vlaamse en Brusselse jeugd(welzijns)werkingen bereiken deze jongeren of hebben de intentie ze bij hun werking te betrekken. Het is tot deze groep dat het jongste Lerend Netwerk van Uit De Marge/CMGJ vzw zich in de eerste plaats richt.

Binnen het lerend netwerk zetten we de kinderen en jongeren centraal en niet hun verblijfsstatuut: het kan dus gaan om asielzoekers, uitgeprocedeerden, kinderen zonder papieren, erkende vluchtelingen, …

De laatste jaren is er in het jeugdwerk terecht meer aandacht gekomen voor deze extra kwetsbare en tegelijkertijd erg veerkrachtige groep jonge mensen. Zo ontstond er Wereldspelers, dat het reguliere jeugdwerk ondersteunt bij de noden en uitdagingen die deze groep met zich meebrengen. Andere werkingen, zoals Tumult, vzw Jong-Niemo, Foyer, ACM-jongerenwerking richten zich al enige tijd in hun dagelijks werk tot deze groep.

PRAKTISCH

We komen ongeveer vier keer per jaar samen. Om een goede start te verzekeren leggen we de frequentie dit najaar even wat hoger. De eerste bijeenkomst zal dienen om elkaar beter te leren te kennen en de noden en expertise in de groep in kaart te brengen. Samen gaan we op zoek naar tools en methodieken, bespreken we verschillende cases en gaan we concreet aan de slag!

Leg alvast de volgende data vast in je agenda:

  • Vrijdag 28 september 2018 - 09u30–12u30
  • Dinsdag 30 oktober 2018 – 09u30-12u30
  • Dinsdag 11 december 2018 – 09u30-12u30

De locatie wordt bepaald aan de hand van de deelnemers. We zorgen voor een met het openbaar vervoer vlot bereikbare plek in een centrumstad. Organisaties die een ruimte ter beschikking hebben en ons willen herbergen voor één of meerdere dagen mogen zeker een seintje geven.

INSCHRIJVEN

Deelname is gratis voor leden van Uit De Marge/CMGJ vzw. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van € 20 per bijeenkomst.*

Wil je ook lid worden van Uit De Marge/CMGJ of je lidmaatschap verlengen? Klik hier. 

Voor vragen over dit Lerend Netwerk je terecht bij Hanne via hanne.daniels@uitdemarge.be of 0473 51 19 86.


* Voor eventuele extra activiteiten binnen het Lerend Netwerk vragen we een bijdrage, afgestemd op de reële kostprijs.