Jongerencongres 2017 - We do give a shit!

We do give a shit! Dat bewezen maar liefst 90 jongeren, jeugdwerkers en medewerkers afgelopen zaterdag op ons jongerencongres in Mechelen. Over een jaar zijn het immers lokale verkiezingen. Hoog tijd om samen met jongeren aan de slag te gaan met hun signalen. Politiek heeft tenslotte een grote invloed, ook op het dagelijkse leven van jongeren, bijvoorbeeld afspraken op school of in de jeugdwerking, in het zoeken naar werk, … Uiteindelijk draait het om wie wat krijgt, wanneer en hoe. Het is dan ook uiterst belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt en doorweegt in het beleid.

En jongeren weten maar al te goed wat ze willen. Tijdens het jongerencongres kregen ze de kans om zelf aan te geven wat ze belangrijk vinden, wat hen gelukkig maakt of waar ze net boos om worden.

Verdeeld over drie workshops ging iedereen zaterdag aan de slag. In de workshop ‘Participatief theater’ leerde je verontwaardiging en negatieve gevoelens omzetten in iets positiefs en maatschappelijke verandering mogelijk te maken. Iedereen is wel eens verontwaardigd of boos bij het zien of ervaren van onrecht, discriminatie, armoede of milieuvervuiling. In de workshop ‘Hoe actie voeren?’ leerde je stap voor stap een actie te organiseren, van flashmob tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ten slotte drukten we via een sessie hiphop en spoken word onze gevoelens en gedachten uit in krachtige boodschappen. Het duo van SLM (NoMoBS) leerde ons hoe we ons op een nuchtere, creatieve, maar vooral krachtige manier kunnen uitdrukken.

Bovendien verzamelden we de voorbije weken ook al heel wat signalen vanuit verschillende Vlaamse jeugdwerkingen:

Meer aandacht vanuit het lokale bestuur voor de noden van kinderen en jongeren en hen als gelijkwaardige bewoners laten deelnemen aan de samenleving. Beter busvervoer, ook tijdens weekends en vakanties. Geen negatieve beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en stigmatisering. Betere contacten met de wijkagent en een goede verstandhouding met de buurt.

Het zijn slechts enkele items die kinderen en jongeren signaleerden en zaterdag werden aangekaart. We laten deze signalen niet links liggen en blijven ook na het jongerencongres met hen samenwerken zodat hun stem gehoord wordt. We zetten de verschillende onderwerpen op de (Vlaamse) kaart. Wat verwachten jongeren van hun (lokale) beleidsmakers en hoe kijken we samen naar de toekomst? Het stopt immers niet bij de lokale verkiezingen op 14 oktober 2018. Samen blijven we doorwegen op het beleid.

Een inspirerende dag met heel wat signalen van jongeren werd afgesloten met vrij podium en een optreden van SLM van het NoMoBS-collectief, die hun hit ‘Ewa ja’ brachten.

Bekijk hier de volledige fotoreportage en de aftermovie.