Congressen

Uit De Marge/CMGJ vzw organiseerde tot voor kort elk jaar het Congres van het Jeugdwelzijnswerk. In 2017 vond dat congres met de naam 'Why give a shit?' plaats op 27 november in het Vlaams parlement. Vanaf 2018 zal er tweejaarlijks een Congres van het Jeugdwelzijnswerk georganiseerd worden.

Hieronder vind je een overzicht van de laatste edities.

Vorige edities:

Jongerencongres

Samen met verschillende jongeren en jeugdwerkers organiseerde Uit De Marge/CMGJ vzw in 2016 een eerste jongerencongres, genaamd "Bendevorming". Een congres voor en door jongeren. 

Een jaar later vond er een tweede editie plaats, met de naam We do give a shit!

In 2018 laten we het aan de jongeren en jeugdwerkers over! Zij leggen de eerste steen voor het volgende jongerencongres! Op zaterdag 18 augustus organiseren we daarom een brainstormnamiddag om samen de volgende editie vorm te geven en de stem van jongeren luid te laten klinken! 

We nodigen jou als jeugdwerker en enkelen van je jongeren uit om samen met andere jeugdwerkers en jongeren te brainstormen over het jongerencongres, een congres dat jongeren vanuit Vlaanderen en Brussel wil samenbrengen om aan de slag te gaan met hun noden en behoeften en de onderwerpen die hen aanbelangen op de (Vlaamse) kaart te zetten. Jongeren moeten zich ervan bewust zijn dat hun stem wel degelijk telt. Dat jongerencongres geven jullie dan ook mee vorm, jeugdwerkers en jongeren! Hoe dat jongerencongres er dus zal uitzien, laten we aan jullie over: uitwisseling, workshops, actie, … Het kan doorgaan op één of meerdere locaties. Noem maar op! Jullie leggen de eerste steen!

Meer informatie vind je hier. 

INSCHRIJVEN voor de brainstorm kan via e-mail naar hanne.daniels@uitdemarge.be of assia.akrifou@uitdemarge.be.