Het vormingsaanbod van Uit De Marge

Uit De Marge/CMGJ vzw is het Vlaams netwerk voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Onze kadervorming richt zich in de eerste plaats naar jeugdwerkers die met deze groepen werken, maar het aanbod staat ook open voor medewerkers van jeugddiensten of andere sectoren die in een vrijwillige setting met deze kinderen en jongeren werken. Naast de geprogrammeerde kadervorming levert Uit De Marge/CMGJ vzw ook vorming op maat, in antwoord op concrete vormingsvragen en op basis van bijzondere noden en behoeften van jeugdwerkingen, organisaties uit het middenveld of lokale besturen en overheidsdiensten.

Deelnemen aan een vorming?

Je schrijft bij voorkeur in met het inschrijvingsformulier onderaan de pagina van elke vorming. Na ontvangst van je inschrijving, sturen we je een bevestiging per mail waarmee je inschrijving definitief is. De betaling kan via overschrijving op rekening BE24 0011 7616 7638 van Uit De Marge/CMGJ vzw, vergeet niet je naam en de titel van de vorming te vermelden.

  • Kostenloos annuleren, om welke reden dan ook, kan tot 7 dagen voor de vorming. Later annuleren kan niet, wel kan een collega je vervangen.
  • Alleen deelnemers aan een volledige vormingsactiviteit ontvangen (op aanvraag) een bewijs van deelname met vermelding van het aantal vormingsuren.

Hoeveel mag dat kosten?

Tenzij anders vermeld kost deelnemen aan een vorming van één dag 45 euro voor leden, 60 euro voor niet-leden sociaal werk en 120 euro voor niet-leden buiten het sociaal werk. Een tweedaagse vorming kost 90 euro voor leden, 120 euro voor niet-leden sociaal werk en 240 euro voor niet-leden buiten het sociaal werk. Voor een vierdaagse vorming betalen leden 180 euro, niet-leden sociaal werk 240 euro en niet-leden buiten het sociaal werk 480 euro. Maaltijden, drank en een syllabus zijn inbegrepen in de prijs.

De deelnameprijs mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan onze vormingen. Is dat wel zo? Neem dan contact op met fleur.van.oyen@uitdemarge.be.

Is jouw werking of jeugddienst al lid van Uit De Marge/CMGJ vzw?
Om Uit De Marge/CMGJ vzw ook in de toekomst te kunnen uitdragen als sterke ledenorganisatie vragen we jouw steun. 

Als lid van Uit De Marge/CMGJ vzw ontvang je - naast belangenbehartiging en ondersteuning - ook korting bij vormingen, basiscursussen, studiedagen en congressen en neem je gratis deel aan intervisies. 

Meer informatie over het lidmaatschap vind je hier.

Lees hier onze privacyverklaring om meer te weten over de gegevensverwerking m.b.t. vormingen.