Vacatures

De vacature wordt uitgeschreven in het kader van het project ‘Kleur in het Jeugdwerk'. Het project is tweeledig. Enerzijds worden er bij het traditionele jeugdwerk gewerkt aan de toegankelijkheid van hun organisatie en aanbod. Anderzijds zetten we met dit project in op de toeleiding van kinderen van ouders met een andere etnische achtergrond naar het traditionele jeugdwerk en het bouwen van een stevig netwerk om dit duurzaam te realiseren. Dit project wordt inhoudelijk ondersteund en aangestuurd door vzw J@M vzw en de jeugddienst van stad Mechelen.

Het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ is een samenwerkingsproject tussen Welzijnszorg en Cera, met als sturende partners onder meer het Netwerk tegen Armoede, SOS Schulden op School en de onderwijskoepels.

Welzijnszorg vzw is een sociaal-culturele beweging die zich samen met vrijwilligers, sociale organisaties en mensen in armoede inzet voor een meer solidaire samenleving zonder armoede. Welzijnszorg komt op voor een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid op een breed draagvlak kunnen steunen. Welzijnszorg organiseert jaarlijks de campagne “Samen tegen armoede”, waarmee ze de ruime samenleving informeert en iedereen wil aanzetten tot actie in de strijd tegen armoede.