Uit De Marge vzw zoekt een zakelijk coördinator – 100% – standplaats Antwerpen

Uit De Marge vzw zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Als belangenbehartiger en verdediger van de rechten van deze kinderen en jongeren bouwt Uit De Marge vzw aan een rechtvaardige samenleving. Dat gebeurt samen met de kinderen en jongeren, de jeugdwerkers en jeugdwerkingen. Uit De Marge vzw is erkend als landelijk jeugdwerk en werkt ook samen met lokale besturen.

De zakelijk coördinator is binnen de organisatie strategisch adviserend. De coördinatie wordt uitgeoefend door de algemeen coördinator met de zakelijke coördinator als steun en adviseur op het vlak van zakelijke aangelegenheden zoals het hr-beleid en financiën. De zakelijk coördinator rapporteert aan de algemeen coördinator, die op zijn beurt rapporteert aan de raad van bestuur. Operationeel worden de taken als volgt verdeeld:

 • Algemeen coördinator: het geheel van de richtinggevende functies die verband houden met de inhoudelijke werking, strategische keuzes maken, verzorgen van de koppelingen tussen de verschillende strategische doelstellingen, coördineren van de samenwerking tussen de verschillende teams.
 • Zakelijk coördinator: alle faciliterende taken zoals personeel, financiën, subsidies en administratie.

Takenpakket van de zakelijk coördinator

Verantwoordelijk voor het financieel beheer:

 • Verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van de jaarlijkse begroting.
 • Verantwoordelijk voor de financiële rapportage en voor de monitoring van de inkomsten en de kosten en van de financiële gezondheid van de vzw.
 • Superviseert de boekhouding en de boekhoudkundige transacties, uitgevoerd door de boekhouding.
 • Is steeds op zoek naar kansen om de financiële situatie van de organisatie verder te versterken.

Verantwoordelijke voor het personeelsbeheer:

 • Opstellen en bewaken van een hr-beleid voor de organisatie. Daarbij wordt speciaal aandacht verleend aan de verdere implementatie van een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit.
 • Het hanteren van een preventief en reactief burn-outbeleid.
 • Stroomlijnen en opvolgen van aanwervingsprocedures.
 • Verantwoordelijk voor een goede opvolging van de payroll, daarin bijgestaan door een administratief medewerker.
 • Bewaakt de contractuele aspecten rond het inzetten van freelancers, stagiairs en vrijwilligers.

Verantwoordelijk voor het beheer van de faciliterende diensten:

 • Verzorgt de contacten met verschillende leveranciers van diensten en goederen.
 • Coördineert de zorg voor de verschillende werkplekken waaronder een gebouw in eigendom.
 • Ontwikkelt en actualiseert de interne procedures en monitort de toepassing ervan.
 • Verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille.

Ondersteunt het bestuur van de organisatie:

 • Verantwoordelijk voor de algehele ondersteuning van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.
 • Verzorgt in samenspraak met de voorzitter en de algemeen coördinator de kalender van de raad van de bestuur en van de algemene vergadering, de agenda, de voorbereidende documenten en de rapportage.
 • Verantwoordelijk voor het monitoren van alle wettelijke en statutaire verplichtingen.
 • Ondersteunt en adviseert de coördinator op diens verzoek.

Stuurt het administratief team aan:

 • Verantwoordelijk voor het aansturen en ondersteunen van de administratieve medewerkers.
 • Het administratief team gidsen bij de realisatie van de strategische doelstelling: “een sterke organisatie met gezonde medewerkers”.

Profiel

 • Kennis van en inzicht in strategisch financieel beheer en hr-beleid van een organisatie.
 • Een sterk geloof in een diverse samenleving met aandacht voor zij die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden.
 • Vertrouwd met de non-profitsector (jeugdwerk, jeugdwelzijnswerk, e.a.): realiteit en logica van subsidie-omgevingen, sociale verhoudingen, gevoeligheden en specificiteit van de sector.
 • Administratief sterk en nauwgezet, in staat om collega’s in dit domein te ondersteunen en te stimuleren.
 • Enthousiaste teamspeler die de andere medewerkers mee betrekt in het opbouwen van een duurzame organisatie.

Wij bieden

 • Een 100%-contract van onbepaalde duur, volgens barema L1 binnen PC 329.01.
 • Uitdagende opdrachten in een divers team.
 • Standplaats Antwerpen.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie kan u contact opnemen met onze algemeen coördinator Ikrame Kastit: 0497 92 40 69 of ikrame.kastit@uitdemarge.be.
 • Solliciteren via mail met motivatiebrief en functioneel CV – voor 20/7/2021, 10u00 – naar marina.hanot@uitdemarge.be.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

<< Bekijk andere openstaande vacatures.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.