Uit De Marge vzw zoekt een jeugdopbouwwerker (0,8 VTE, onbepaalde duur) in Zottegem.

De tewerkstelling kadert binnen een tweejarig ESF-project: ‘Jong-Leer’.

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Als jeugdopbouwwerker heb je een uitdagende job met een divers takenpakket. Het is jouw taak om de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken en hen in dat emancipatieproces als actor te betrekken. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de noden en behoeften van die kinderen en jongeren zelf.

Je werkt voor Uit De Marge vzw, steunpunt voor jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Je standplaats is Zottegem. Je bent lid van het team jeugdopbouwwerk van Uit De Marge vzw en wordt in de opdracht  gecoacht door een stafmedewerker. Je werkt in overleg met andere collega’s in Denderleeuw, Geraardsbergen en Ninove. En je werkt in nauw overleg met verschillende organisaties en gemeentelijke diensten in Zottegem.

Takenpakket

 • Je legt vindplaatsgericht contacten met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en werkt aan een vertrouwensrelatie met verschillende groepen jongeren. Op basis van dat vertrouwen ga je aan de slag met hun noden en behoeften. Je gaat outreachend aan de slag en zoekt de kinderen en jongeren op, op de plekken waar ze te vinden zijn.
 • Je werkt aan hun kansen op ontmoeting, al dan niet in de openbare ruimte.
 • Je werkt activerend samen met maatschappelijke instituties en sociale voorzieningen. In functie van de belangenbehartiging van kwetsbare doelgroepen leg je de nodige contacten met organisaties die werken in de vrije tijd, arbeidswereld, actoren in het onderwijs en de hulpverlening .
 • Binnen het project heb je regelmatig overleg met verschillende lokale partners rond tewerkstelling: OCMW, Klim op, Leerpunt ZOVL, VDAB, Travak, … .
 • Je werkt aan de verlaging van drempels in het bestaande aanbod en/of aan de opbouw van een nieuw aanbod.
 • Met het bestuur en de gemeentelijke diensten van Zottegem en omliggende gemeentes zoek je naar mogelijkheden om in het beleid maximaal rekening te houden met de noden en behoeften van je doelgroep. Je probeert dat beleid structureel te verankeren.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de mechanismen van structurele sociale achterstelling en uitsluiting.
 • Je hebt enig inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van jongeren.
 • Je hebt enig inzicht in pedagogische processen en het functioneren van groepen.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de werking van het lokale beleidsniveau.
 • Een bachelorsdiploma in een sociale richting is niet noodzakelijk.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent communicatievaardig.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met jongeren als met beleidsverantwoordelijken en partners.
 • Je bent besluitvaardig en kan je beslissingen ook verantwoorden.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel en je kunt vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je werkt graag samen met anderen.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en speelt vlot in op veranderingen.
 • Je werkt graag met groepen.

Andere

 • Je hebt liefst enkele jaren ervaring (als vrijwilliger of professional).

Wij bieden

 • Een arbeidscontract (0,8 VTE) van onbepaalde duur. Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding volgens barema B1C (na zes maanden B1B) van PC 329.
 • Een verantwoordelijke functie met een degelijke ondersteuning in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Jouw standplaats is Zottegem.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt u Katrien Geysens, 0472 97 24 30 of Bart Neirynck, 0479 29 30 50.
 • Solliciteren via mail met motivatie en functioneel CV – ten laatste 28 juni 2021 – naar bart.neirynck@uitdemarge.be . Vermeld bij je sollicitatie zeker de referentie: Zottegem.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.