Uit De Marge vzw zoekt een halftijdse communicatiemedewerker – onbepaalde duur, standplaats Antwerpen

Ben je gebeten door communicatie? Zet je graag mee de stem van kinderen en jongeren in kwetsbare posities centraal en draag je de jeugdsector een warm hart toe? Lees dan snel verder!

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Het zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk en ijvert voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugd(welzijns)werk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij wordt steeds de nadruk gelegd op de emancipatie van kinderen en jongeren.

Als communicatiemedewerker realiseer je samen met de teamleider het communicatiebeleid van de organisatie en sta je mee in voor de professionele communicatie naar partners, pers, overheden, kinderen, jongeren en jeugdwerkers. Je vertaalt de missie en visie van Uit De Marge vzw in heldere en duidelijke communicatie. Je brengt daarbij de standpunten en realisaties onder de aandacht en zet de stem van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie centraal.

Takenpakket

 • Je werkt mee aan de uitvoering van de communicatiestrategie van Uit De Marge vzw.
 • Je schrijft en/of redigeert teksten en andere content voor de website, sociale media en andere kanalen van Uit De Marge vzw en houdt deze up-to-date.
 • Je schrijft en/of verzorgt de redactie van teksten voor externe communicatie.
 • Je stelt persberichten op.
 • Je biedt ondersteuning bij thematische communicatiecampagnes en specifieke communicatie rond studiedagen en congressen.
 • Je stelt periodieke nieuwsbrieven en nieuwsflashes op.
 • Je ondersteunt collega’s bij het professioneel communiceren naar partners, overheden, enz.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht gender, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je voelt je betrokken bij de missie en visie van Uit De Marge vzw en draagt deze mee actief uit.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid, structurele achterstelling en sociale uitsluiting.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Je beschikt over grondige kennis van de hedendaagse communicatiekanalen en manieren om deze in te zetten.
 • Je hebt kennis van het perslandschap.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs in een communicatierichting of gelijkwaardige ervaring in die richting.

Vaardigheden

 • Je beschikt over een vlotte pen en kan teksten nakijken en herwerken.
 • Je kan de leefwereld van kinderen en jongeren vertalen in specifieke communicatieproducten.
 • Je kan schriftelijke en visuele communicatieproducten uitwerken.
 • Je hebt ervaring wat betreft sociale media en kan daarvoor creatieve content voorzien.
 • Je houdt de website up-to-date en hebt daarbij ervaring met WordPress en CRM-software.
 • Je beschikt over grafisch inzicht en (basis)vaardigheden m.b.t. lay-out, fotobewerking en videomontage.
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatievaardig.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je legt gemakkelijk contact met persmedewerkers, beleidsverantwoordelijken en kinderen en jongeren.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je hebt een sterk geloof in een diverse samenleving met aandacht voor zij die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden.
 • Je hebt een sterk inlevingsvermogen en bent creatief ingesteld.
 • Je neemt initiatief.
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert deadlines en gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

 • Een halftijds contract van onbepaalde duur. Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding volgens barema B1b binnen PC 329.01.
 • Een uitdagende opdracht in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Standplaats Antwerpen.
 • Coaching en ondersteuning.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie contacteert u Ikrame Kastit via ikrame.kastit@uitdemarge.be of 0497 92 40 69.
 • Solliciteren via mail met motivatiebrief en functioneel CV, ten laatste 10 oktober 2021, naar lynn.symons@uitdemarge.be.
 • Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 18 oktober.
 • Weerhouden kandidaten krijgen een schriftelijke proef ter plaatse, voorafgaand aan hun sollicitatiegesprek.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.