Uit De Marge vzw zoekt een educatief medewerker voor een deeltijds contract van onbepaalde duur (standplaats Brussel)

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. We zetten op de eerste en tweede lijn in op jeugdwelzijnswerk en ijveren voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

De medewerker draagt daarbij de visie van het team en de achterban over de positie van deze kinderen en jongeren uit en versterkt deze waar nodig.

Voor deze functie zoeken we iemand die affiniteit heeft met de context van het jeugdwelzijnswerk in Brussel en die wil inzetten op het tweedelijns jeugdwerk. Ervaring in het werken met kinderen en jongeren in Brussel of Vlaams Brabant strekt tot aanbeveling.

De educatief medewerker vormt de brug tussen Uit De Marge vzw en de verschillende werkingen die actief zijn in Brussel en Vlaams-Brabant. Je maakt deel uit van een enthousiast en geëngageerd team dat vormingen en ondersteuningen ontwikkelt en begeleidt voor het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel.

Takenpakket

 • Je houdt contact met het jeugdwelzijnswerk en lokale gemeenten in Brussel en Vlaams‑Brabant; door middel van vormingen, toonmomenten en werkbezoeken.
 • Je geeft vormingen aan beleidsmakers, jeugdwerkers en vrijwilligers.
 • Je doet individuele coachings van jeugdwelzijnswerkers.
 • Je begeleidt intervisies van jeugdwelzijnswerkers.
 • Je verzamelt signalen, noden en behoeften van het jeugdwelzijnswerk, lokale gemeenten en kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie en zet die om in aanbod.
 • Je doet aan beleidsbeïnvloedend werk door middel van belangenbehartiging.
 • Je vertegenwoordigt Uit De Marge vzw op voor jou relevante overlegplatformen.
 • Je neemt deel aan teammomenten.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt kennis van en inzicht in de mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid, structurele achterstelling en sociale uitsluiting.
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Je hebt inzicht in praktijken om kennis, inzichten en vaardigheden te versterken en houdingen te beïnvloeden.
 • Kennis en inzicht in het mechanisme van dekolonisatie is een meerwaarde.
 • Een diploma in een sociale richting is niet noodzakelijk, relevante ervaring – professioneel of als vrijwilliger – is een meerwaarde.

Vaardigheden

 • Je hebt coachende vaardigheden.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatievaardig in het Nederlands.
 • Je bent mondeling communicatievaardig in het Frans, schriftelijk is een meerwaarde.
 • Je legt gemakkelijk contact met jeugdwerkers, beleidsverantwoordelijken en kinderen en jongeren.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie: de begrippen maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding, warm en respectvol.
 • Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid en staat stevig in je schoenen.
 • Je werkt planmatig en bent proactief ingesteld.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je bent flexibel en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Occasioneel weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

 • Een 60%-arbeidscontract (50% ook ev. mogelijk) van onbepaalde duur. Correcte verloning op basis van ervaring en opleiding volgens barema B1b van PC 329.01.
 • Een uitdagende functie met een degelijke ondersteuning in een dynamische organisatie met een duidelijke maatschappijvisie.
 • Standplaats Brussel.
 • Uitgebreide coaching en ondersteuning.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt u Miet Koppers op 0495 20 04 83.
 • Solliciteren via mail met motivatie (per zelf opgenomen videoboodschap of per brief) en functioneel CV naar miet.koppers@uitdemarge.be, ten laatste 13 september 2021.
 • Op maandag 27 en dinsdag 28 september worden er gesprekken gepland.
 • Op de dag van de sollicitatie zal ter plaatse een schriftelijke proef voorzien worden.
 • Indiensttreding vanaf oktober 2021.

<< Bekijk andere openstaande vacatures.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.