Uit De Marge vzw zoekt een educatieve medewerker Jeugdwerk & politie (80% – Antwerpen)

Uit De Marge vzw ondersteunt jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.
We zetten op de eerste en de tweede lijn in op jeugdwelzijnswerk en ijveren voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Als educatief medewerker realiseer je in samenwerking met het team en externe partners een ondersteuningsaanbod dat aansluit op de noden van het werkveld. De nieuwe educatieve medewerker zal meewerken aan het project Zo Geflikt, waarbij gewerkt wordt aan de relatie tussen politie en jongeren via het jeugdwerk in verschillende lokale besturen in Vlaanderen. Het gaat om een zeer uitdagende job met een belangrijke mate van verantwoordelijkheid en een divers takenpakket waarbij de nadruk ligt op zowel groepswerk (eerste lijn) als beleidsmatig werk (tweede lijn). De projectmedewerker ondersteunt lokale jeugdwerkers en lokale besturen en hun politiekorpsen bij het ontwikkelen en uitvoeren van trajecten op maat die de relatie met kinderen en jongeren moet verbeteren. Je vertrekt daarbij in de eerste plaats vanuit de noden en behoeften van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties zelf.

Takenpakket

 • Je volgt de bestaande lokale Zo Geflikt-trajecten op en bent het aanspreekpunt voor de projectpartners.
 • Je voert de projectplanning uit en volgt deze op onder begeleiding van de projectleider.
 • Je organiseert vormingsmomenten en geeft vormingen aan jongeren, jeugd(welzijns)werkers en vrijwilligers.
 • Je begeleidt zelf bijeenkomsten met kinderen en jongeren, jeugd(welzijns)werkers en politie.
 • Je ontwikkelt en verfijnt bestaande groepsmethodieken en past ze aan lokale noden en behoeftes aan.
 • Je bouwt een netwerk uit bij partners en lokale besturen.
 • Je voert samen met de projectleider gesprekken met geïnteresseerde lokale partners en werkt via onderhandeling projectplannen, samenwerkingsvoorwaarden en doelstellingen uit.
 • Je bereidt samen met de projectleider stuurgroepvergaderingen voor.
 • Je ontwikkelt beleidsaanbevelingen rond het thema en draagt ze samen met de projectleider uit.
 • Je ontwikkelt samen met de projectleider een publicatie.
 • Je houdt contact met het werkveld door middel van vormingen, toonmomenten en werkbezoeken.

Profielvereisten

Uit De Marge vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht hun sekse, afkomst of beperking.

Kennis en inzicht

 • Je hebt inzicht in de leefwereld en de ontwikkelingspatronen van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Je hebt kennis van de mechanismen van maatschappelijke kwetsbaarheid, kruispuntdenken, structurele achterstelling en sociale uitsluiting, vooral met betrekking tot relaties met politie.
 • Je hebt inzicht in groepsdynamieken, conflicthantering, bemiddeling en grensoverschrijdend gedrag.
 • Je bent enigszins bekend met de sociale kaart en met de politieke besluitvorming op verschillende beleidsniveaus wat betreft het jeugd- en veiligheidsbeleid.
 • Er zijn geen diplomavereisten, wel verwachten we dat je minstens enkele jaren relevante ervaring hebt (vanuit een professioneel of vrijwillig engagement) en dat je functioneert op het niveau van iemand met een diploma hoger onderwijs.

Vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorisch talent.
 • Je legt makkelijk verbinding tussen verschillende actoren, taken en onderwerpen.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken. Je werkt proactief en kan zelfsturend werken als dat moet.
 • Je kan omgaan met stress en weerstand en beschikt over uitstekende diplomatieke vaardigheden.
 • Je bent communicatievaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je legt gemakkelijk contact, zowel met kinderen, jongeren en jeugdwerkers als met beleidsverantwoordelijken en politieagenten.
 • Je ontwikkelt en geeft vormingen op maat aan kinderen en jongeren, jeugdwerkers en andere lokale partners.
 • Je bent besluitvaardig binnen de vooropgestelde krijtlijnen van de organisatie en je kan je beslissingen ook verantwoorden.

Houding

 • Je stelt je geëngageerd op aan de kant van doelgroepen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar blijft steeds verbinding zoeken met politie en andere projectpartners.
 • Maatschappelijke emancipatie en empowerment zijn voor jou geen loze begrippen.
 • Je bent een geboren groepswerker die aandacht heeft voor de mentale veiligheid van iedereen.
 • Je hebt een open, participatieve en respectvolle begeleidershouding.
 • Je neemt initiatief en je bent bereid om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Je bent stipt, discreet en respecteert gemaakte afspraken.
 • Je past je snel aan bij een wisselende situatie en je speelt vlot in op veranderingen.
 • Je bent flexibel en je kan vlot schakelen tussen verschillende taken.
 • Regelmatig weekend- en avondwerk schrikken je niet af.

Wij bieden

 • Een 80%-contract volgens barema B1b binnen pc 329.01.
 • Uitdagende opdrachten in een divers team.
 • Standplaats Antwerpen.
 • Uitgebreide coaching en ondersteuning.

Praktisch

 • Voor meer informatie over Uit De Marge vzw of deze functie belt of mailt u Anneline Geerts, via 0495 40 78 90 of anneline.geerts@uitdemarge.be.
 • Solliciteren via mail met motivatiebrief en functioneel CV – voor 1 september 2021, 10u00 – naar anneline.geerts@uitdemarge.be. Na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief, volgt een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.

<< Bekijk andere openstaande vacatures.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.