Overlegcomité 24/03: nieuwe jeugdwerkmaatregelen

Op woensdag 24 maart kwam het Overlegcomité opnieuw samen, dit werd er beslist:

Jeugdwelzijnsmaatregelen

Tot en met 12 jaar

Binnen- en buitenactiviteiten

Je mag in groepen van 10 personen (exclusief begeleiding) samenkomen, in de mate van het mogelijke buiten. Mondmaskers zijn daarbij niet verplicht voor kinderen en jongeren, wel voor begeleiders.  

13 + jaar

Buitenactiviteiten (in de publieke ruimte en t.e.m 17 jaar)

Je mag in groepen van 10 personen (exclusief begeleiding) buiten samenkomen. Met mondmaskers en/of afstand voor deelnemers en begeleiding.

Binnenactiviteiten (13 + Jaar)

Het jeugdwelzijnswerk kan nog steeds gebruikmaken van het specifieke jeugdwelzijnswerkkader wat betreft binnenactiviteiten, als dat noodzakelijk is voor de doelgroep. De reeds bestaande regels blijven:

  • 1-op-1-begeleiding aanbieden in de gebouwen van de werking;
  • een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de gebouwen van de werking;
  • de lokalen van de werking openstellen voor een groep van 8 kinderen en/of jongeren met 1 begeleider;
  • vindplaatsgericht werken.

Buiten (in de publieke ruimte) +18 jaar

Groepen kunnen samen komen tot 4 personen in totaal.

Heb je specifieke vragen rond de nieuwe maatregelen? Check dan de FAQ van De Ambrassade of mail naar corona@ambrassade.be

>> Lees hier het draaiboek met de specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk.

Bedankt!

Kinderen, jongeren, hun context en het jeugdwelzijnswerk willen we een hart onder de riem steken. Bedankt voor jullie torenhoge inzet, engagement en flexibiliteit. Het zijn geen makkelijke tijden en er wordt enorm veel van jullie gevraagd. Uiteraard willen we in het jeugdwelzijnswerk kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties vooropstellen en zoveel als mogelijk aanbod en ondersteuning realiseren voor hen. Maar sta ook stil bij jullie draagkracht en mogelijkheden en neem voldoende tijd om voor jezelf en collega’s te zorgen. Jullie zijn onmisbaar en we zien jullie niet graag opbranden. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.