Welzijn in het jeugdwerk - 10 oktober

Op 10 oktober is het Werelddag van de Geestelijke Gezondheid en zetten Uit De Marge-CMGJ en Arktos samen met CGG Andante en de Provincie Antwerpen het “welzijn in het jeugdwerk” in de kijker. Tijdens de studiedag Waarheid, Durven, Doen staan we stil bij de rol van jeugdwerkers en de nood aan expertise over welzijnskwesties in de jeugdhulpverlening.

Jeugdwerkers worden steeds vaker geconfronteerd met thuisloosheid, psychische problemen en zorgwekkende thuissituaties. Als jeugdwerker sta je soms voor de keuze om iets wel of niet te doen, een antwoord te geven op uitdagende vragen of durf te tonen wanneer je geconfronteerd wordt met het thema psychisch welzijn. Het is vaak een zoektocht naar informatie en zelf stappen ondernemen. Tijdens de studiedag Waarheid, Durven, Doen gaan we samen op zoek naar informatie, leer je tal van tips & tricks en versterk je je rol als jeugdwerker.

Uit De Marge-CMGJ en Arktos benadrukken dan ook de nood om te blijven investeren in toegankelijke hulpverlening voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Jeugdwerkers en jeugdopbouwwerkers gaan vaak noodgedwongen aan de slag met de vragen die niet opgenomen worden door de jeugdhulpverlening. Daar moet verandering in komen.

Meer informatie over de studiedag Waarheid, Durven, Doen vind je hier: http://waarheiddurvendoen.be/