Wat vinden jongeren van deontologie? (video)

Naar aanleiding van de studiedag "Deontologie onder druk: Hoe omgaan met vertrouwelijke informatie?" van 9 mei 2017, vroeg Uit De Marge/CMGJ vzw aan de jongeren zelf wat hun visie en ervaringen zijn met deontologie.

Wat mag een jeugd(welzijns)werker wel of niet vertellen? Op welke manier springen jeugd(welzijns)werkers dagelijks om met vertrouwelijke informatie van de jongeren? 

Bekijk hier de video!