Vormingen rond psychische kwetsbaarheid en armoede (Bind-Kracht, KdG)

Bind-Kracht, een project van de Karel de Grote Hogeschool, wil hulpverleners en begeleiders ondersteunen en versterken in het krachtgericht werken met mensen in armoede via onderzoek, methodiekontwikkeling, vorming en dialoog.

Dit najaar plannen ze volgende vormingen:

Klik hier voor meer informatie.