Van over naar met. Mensen in armoede maken vrije tijd.

Demos organiseert een vierde editie van de netwerkdag voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede op vrijdag 16 juni in Leuven, in samenwerking met de stad Leuven.

Van over naar met. Mensen in armoede maken vrije tijd.

Ze focussen dit jaar op praktijkvoorbeelden van hoe kwetsbare groepen zelf vormgeven aan vrije tijd en onderzoeken hoe de lokale netwerken zich daartoe kunnen verhouden. Uit hun onderzoek "De maat van lokale netwerken" bleek dat de participatie van mensen in armoede binnen lokale netwerken beter kan. In het openbreken van die soms gesloten cirkel van gemeentelijke diensten naar verenigingen, middenveld en burgers ligt mogelijk de grootste kans om tot een vrijetijdsbeleid te komen en zo voor mensen in armoede echt het verschil kan maken.