Studiedag Deontologie onder druk: volledig programma online!

In het jeugdwerk krijgen we heel wat informatie toevertrouwd. Welke informatie mogen we delen en welke niet, en met wie? Onze discretieplicht geeft een antwoord op deze vragen. Hoe we omgaan met vertrouwelijke informatie maakt deel uit van de deontologische code: een leidraad bij morele discussies over hoe we moeten handelen als jeugdwerker.

Op 9 mei 2017  laten we bij DeBuren in Brussel verschillende stemmen uit de jeugdwelzijnssector horen en gaan we via workshops op zoek naar manieren om met morele dilemma’s in de praktijk om te gaan.

Klik hier voor meer info, het volledige programma en de inhoud van de verschillende wokshops!