Praktijktafel Dēmos ‘In dialoog met je netwerk’

Heb je een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede en wil je dat netwerk samen met mensen in armoede evalueren? Dēmos organiseert voor jou de praktijktafel ‘In dialoog met je netwerk’ op 26 oktober in Gent. Bij deze praktijktafel leer je over drie methodieken en ga je aan de slag met feedback van verenigingen die werken met mensen in armoede.

De praktijktafel gaat over de evaluatie van de samenwerking in het netwerk: wat ging er goed in het netwerk en wat kon er beter? Maar evengoed gaat het over de resultaten: Heb je je doelstellingen bereikt? In hoeverre heb je je doelgroep bereikt? Waar blijven de drempels?

Evaluatiemethodieken zijn echter niet altijd aangepast aan diverse doelgroepen (zoals ambtenaren, sociaal werkers en professionals en vrijwilligers uit armoedeverenigingen). Op deze praktijktafel houden we de drie methodieken tegen het licht met praktijkvoorbeelden en zoeken we samen hoe we deze methodieken bruikbaar kunnen maken voor mensen in armoede. Geïnteresseerden kunnen zich op de website van Dēmos inschrijven tot en met 24 oktober 2018.

Met deze praktijktafel zet je al een goede stap om je voor te bereiden op het indienen van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede voor de periode 2020-2025. De deadline voor deze nota is op 1 oktober 2019. Meer info vind je op de website van Dēmos.