Lerend Netwerk Buurtsport

Het Lerend Netwerk Buurtsport brengt buurtsportmedewerkers en jeugd(welzijns)werkers die inzetten op sport samen om elkaar te ontmoeten, te leren van elkaars praktijken en ervaringen te delen. We gaan met verschillende thema’s aan de slag die een meerwaarde kunnen betekenen voor ons als buurtsporters. Dat doen we via werkbezoeken, uitwisselingsmomenten, workshops en vormingen, …

Sport neemt immers een belangrijke plaats in bij het werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Laagdrempelige sportactiviteiten zijn een onderdeel van de vrijetijdsbesteding en zijn tegelijkertijd een instrument om onder meer bepaalde vaardigheden te versterken en samenwerking en groepsvorming te stimuleren.

Met het lerend netwerk willen we de tijd nemen om praktijkervaringen uit te wisselen, problemen en knelpunten uit te diepen, oplossingen te formuleren, kennis te delen, en te reflecteren over je eigen werking. De agenda vloeit onder meer voort uit interesses en behoeften van de deelnemers.

MEER INFO

Voor vragen, meer informatie of concrete ideeën voor het netwerk, kan je steeds contact opnemen met Maryline Thiry

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.