Regionale en lokale partners

Uit De Marge vzw is ook een ondersteuningssysteem voor het lokale jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dat systeem bestaat uit twee partijen: Uit De Marge en haar regionale partners.
Uit De Marge en haar partners dragen een gezamelijke verantwoordelijkheid. Elke partner heeft zijn specifieke taken die we zo functioneel en professioneel mogelijk op elkaar afstemmen. We doen dit door regelmatig overleg en onderlinge afspraken. Hiervoor organiseren we het ROPO, het Regionaal Overleg van Partner Organisaties.

Dat maandelijks overleg heeft tot doel:

De werking van Uit De Marge en van de regionale partners op elkaar af te stemmen om zoveel mogelijk te werken op basis van een gemeenschappelijke visie en aanpak.
De samenwerking vorm geven op het vlak van belangenbehartiging en beleidswerk, visieontwikkeling en kadervorming, methodiek- en materiaalontwikkeling.
Een klankbord te zijn voor de grotere oriëntaties in het beleid van Uit De Marge als steunpunt voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Uit De Marge werkt op dit moment samen met vijf regionale partners:

Uit De Marge beschikt over twee regionale steunpunten:

  • Uit De Marge - steunpunt Gent : voor de werking in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
  • Uit De Marge - steunpunt Antwerpen : voor de werking in de provincie Antwerpen.

Voor de ondersteuning van het jeugdwelzijnswerk in Limburg werkt Uit De Marge structureel samen met de vzw CMGJ.

Werkingen in de provincie Vlaams-Brabant kunnen een beroep doen op de ondersteuning van Uit De Marge nationaal.