Dossiers & Downloads

Armoede

Het jeugdwerk kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen kinderarmoede. We vertrekken bij het concept armoede. Wat is armoede? Of wanneer is iemand arm? Hierbij zijn twee aspecten van belang: armoede kunnen we zowel 'objectief' als 'subjectief definiëren.

Fusion Teams

Uit De Marge/CMGJ vzw is het Vlaams steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vandaag voeren we onderzoek naar het personeels- en hr-beleid binnen het jeugdwelzijnswerk met oog op het uitbreiden van onze dienstverlening in dat verband. Het project draagt de naam FUSIONTEAMS .

Links

Hier vind je linken naar regionale partners en andere interessante organisaties en websites.

Onderwijs

Het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie is al even divers als zijn doelgroep zelf. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren die kwetsingen, achterstelling of zelfs uitsluiting riskeren door de gevestigde maatschappelijke instituties en hun voorzieningen. Het onderwijs is de maatschappelijke institutie die het sterkst ingrijpt in het leven van kinderen en jongeren. Met alle kansen van dien. Velen riskeren er echter ook kwetsing.

Publicaties

Hier vind je publicaties van of waaraan Uit De Marge vzw meewerkte. Deze zijn vrij te downloaden en te gebruiken mits vermelding van Uit De Marge vzw.

Publieke ruimte

We zijn allemaal gebruikers van de publieke ruimte. Straten, pleinen en parken, ... Om ons te verplaatsen, te winkelen, elkaar te ontmoeten, ... Soms gebruiken we de publieke ruimte om dezelfde redenen, soms ook niet. En dat is conflictgevoelig. Soms voelen jongeren zich geviseerd. Te veel lawaai, te weinig respect voor het straatmeubilair, een gevoel van onveiligheid, … Met al dan niet harde interventies wordt geprobeerd hun gedrag bij te sturen of hen soms zelfs te weren door verhoogde politiecontroles, het verwijderen van banken of het onaantrekkelijk maken van hangplekken.

Radicaliseringsdebat

Op 5 februari 2015 organiseerden Uit De Marge, Motief vzw en Samenlevingsopbouw een studiedag over de impact van het radicaliseringsdebat op jongeren.

Uit De Marge vzw algemeen

Hier vind je bijkomende informatie over de organisatie.

Vrijwilligers

In welke mate zijn vrijwilligers actief in het jeugdwelzijnswerk? Wat zijn hun noden en behoeften aan vorming en ondersteuning? Hoe verhouden beroepskrachten en vrijwilligers zich tegenover elkaar? Dat onderzocht dr. Filip Coussée in opdracht van Uit De Marge en in partnerschap met Cera in het voorjaar en de zomer van 2011. De resultaten van het onderzoek hebben nu hun weg gevonden naar een praktische inzichtsfiche en ook het volledige onderzoeksrapport is online beschikbaar.