Buurtwerk ‘t Lampeke zoekt projectmedewerker jongerenwerking den Tube

Buurtwerk ’t Lampeke vzw zoekt een projectmedewerker voor jongerenwerking den Tube voor een 0,75 VTE-contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

Buurtwerk ’t Lampeke (www.lampeke.be) is een buurtwerking in de Ridderbuurt te Leuven. Centraal staat de strijd tegen kansarmoede en het werken aan een solidaire samenleving. De werking heeft verschillende werkplekken in de Ridderbuurt. Iedereen is er welkom en kan er terecht met al zijn/haar kleine en grote vragen. De werking heeft een uitgebreide basiswerking met een aanbod voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er diverse inhoudelijke projecten en wordt er ook beleidsmatig gewerkt. Buurtwerk ’t Lampeke bestaat uit 5 deelwerkingen: dagopvang de Wurpskes, gezinswerking Prego (preventieve gezinsondersteuning), kinderwerking Fabota, jongerenwerking den Tube en buurthuis ’t Lampeke.

Jongerenwerking den Tube richt zich op jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties tussen 12 en 30 jaar. Je verleent hoop aan jongeren die maatschappelijk worden uitgesloten (www.hoopverlening.be). Samen met hen draag je bij tot het vergroten van hun zelfredzaamheid, kwaliteiten en talenten en tot een maatschappij waarin elke mens een waardevolle plaats heeft. Er wordt gewerkt vanuit twee werkplekken: een ‘oud’ maar volledig gerenoveerd vrachtschip aan de Leuvense Vaart en een kleine woning in het buurtpark. De jongeren vinden er plek om zichzelf te zijn binnen een veilige omgeving. Er is een aanbod met ontmoeting, diverse groepsactiviteiten en individueel werken op maat.

Opstart & uitbouw van de projectwerking in het buurtpark

De projectmedewerk(st)er wordt ingezet in het buurtpark den Bruul. Dat park is een belangrijke ontmoetingsplek. Hier komt een multiculturele mix van jong en oud: gezinnen, alleenstaanden, scholen, bejaarden … Ook de jongeren zijn expliciet aanwezig.

Het project speelt in op duidelijke noden en uitdagingen rond het concreet samenleven in het park. De projectmedewerker zal er, gedurende minimaal 4 jaar, werken aan verbinding tussen mensen en het stapsgewijs uitbouwen en realiseren van concrete acties en activiteiten binnen een sociale mix in dit park. Dit gebeurt zeer breed: gevarieerde ontmoetingsmomenten, buurtgerichte festiviteiten, creatieve workshops, sportactiviteiten voor scholen, participatief werken rond het duurzaam herinrichten van dit park … Dit park moet (terug) een ontmoetingsplaats worden van, voor en door iedereen. Een motor voor aangenaam en respectvol samenleven in de buurt en de stad.

Dit project vertrekt vanuit (1) een ondersteunde inbedding binnen de buurtwerking, (2) een sterk, betrokken en creatief ondernemerschap van de jongeren en (3) een breed samenwerkingsverband met buurtverenigingen en –bewoners, lokale organisaties en beleidspartners.

Wij bieden

 • 0,75 VTE-contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning binnen PC 329, barema B1c. Relevante anciënniteit wordt geteld (max. 4 jaar).
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Een veelzijdige en uitdagende job.
 • Een dynamische en groeiende organisatie binnen een maatschappelijk actueel en relevant gegeven.
 • Mogelijkheden tot het volgen van vorming en opleiding.
 • Een tewerkstellingsplaats in Leuven.

Wij vragen

Er is een specifiek en uitgebreid takenpakket en competentieprofiel voor deze vacature. Dit kan aangevraagd worden bij Karin Nelissen, karin@lampeke.be.

 • Professionele bachelor in de sociale sector of gelijkgestelde en relevante ervaring in de praktijk.
 • Sterke motivatie/goesting in het werken met jongeren van 12 tot 30 jaar. Praktijkervaring is een grote meerwaarde.
 • Ervaring en expertise binnen het begeleiden van langdurig projectwerk. Sterke kwaliteit in het organiseren en samenwerken binnen een netwerk.
 • Kennis en praktijkervaring binnen het thema armoede en maatschappelijke kwetsbaarheid.
 • Onderschrijven en uitdragen van de visie en missie van buurtwerk ’t Lampeke.
 • Bereidheid om 0,75 VTE te werken met aandacht voor de contacturen van de jongeren (’s avonds na school, ook vrijdagavond) en het werken tijdens de schoolvakanties. Er is in functie van het project ook avondwerk en sporadisch weekendwerk. Op maandag wordt er niet gewerkt.
 • Woonplaats regio Leuven.

Praktisch

Vraag het uitgebreide competentieprofiel en takenpakket op bij Karin Nelissen, karin@lampeke.be. Ook indien je meer concrete informatie wil over de inhoud van de job kan je met Karin contact opnemen (0476.78.22.57).

Jouw sollicitatiebrief met curriculum mail je voor vrijdag 9 oktober 2020 naar buurtwerk ’t Lampeke t.a.v. Mia Van Nerum, mia@lampeke.be. De sollicitatiegesprekken gebeuren tussen 12 en 16 oktober 2020.

Buurtwerk ’t Lampeke vzw gelooft in de meerwaarde van diversiteit onder haar werknemers. We moedigen mensen vanuit verschillende culturele achtergrond, geslacht of geloofsovertuiging aan om te solliciteren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Deelnemen aan een vorming?

Op zoek naar nieuwe inzichten en handige tools om beter met je gasten aan de slag te gaan?
Wil je jezelf verrijken met een vorming, intervisie of een cursus?
Dan ben je vast benieuwd naar ons vormingsaanbod.